TRAŽI DALJE:
STRUKE:

čelnik

čelnik, vjerojatno stari naziv za plemenskoga starješinu u Slavena, a poslije je ušao u pastirsku terminologiju na Balkanu u značenju pastirskoga glavara i vlasnika stada. Zabilježeno je više kategorija čelnika. – Čelnik kao zapovjednik ili starješina manje ili veće skupine ljudi obavljao je različite poslove. Naslov čelnika poznat je u Slavena središnjeg Balkana od prve pol. XI. st. U Hrvatskoj se 1355. spominje čelnik Đuraš Ilijić kao zapovjednik grada Skradina. U to doba u Bosni se spominje čelnik Hlap, vlastelin bana Stjepana II. Kotromanića. Čelnici u službi vladara obavljali su svoju službu na vladarevu dvoru i brinuli se za vladarevu zaštitu. U XIII. i XIV. st. naslov čelnika bio je po hijerarhijskom rangu niži od kaznaca i tepčije, ali je čelnik postupno od njih preuzimao neke poslove i podizao svoj ugled. – U srp. državi u XIV. st. bilo je istodobno više čelnika, pa je jedan od njih nosio naslov velikog čelnika. Nakon smrti cara Stefana Dušana (1355) naslov čelnika prihvaćen je i na dvorovima oblasnih gospodara. – Izvan dvora čelnici su mogli biti zapovjednici utvrđenih gradova, ali i u službi Crkve, osobito pravoslavne, samostana i visokih crkv. dostojanstvenika. Tako je kat. samostan na Mljetu imao svojega čelnika koji je po pravilu bio najuglednija svjetovna osoba na samostanskim posjedima. – Najnižu kategoriju čelnika činile su posebne starješine pastira i konjušara. Za čelnika nad konjima na nekom vlastelinstvu obično je postavljan vlasteličić, koji se razumio u uzgoj konja, a za čelnika pastira osoba koja je mogla voditi brigu o stadima vladara i feud. gospode. – Čelnik riznički nije se po ovlastima bitno razlikovao od ostalih čelnika, ali je imao i ovlasti vrlo slične onima protovestijara. Najpoznatiji čelnik riznički u službi despota Đurđa Brankovića bio je dubrovački plemić Paskoje Sorkočević (1445–54), koji je despotu vodio financije i sudjelovao u različitim diplomatskim misijama.

Citiranje:
čelnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13251>.