Alan od Otoka

Alan od Otoka (franc. Alain de Lille [al63338' dəli'l], lat. Alanus ab Insulis), francuski filozof, teolog, pjesnik i alkemičar (Lille, između 1115. i 1128Cîteaux, oko 1202). Kanonik crkve Notre-Dame u Parizu. Autor teološke sume. U didaktičko-alegorijskim filozofskim spjevovima Antiklaudijan (Anticlaudianus, 1183) i Plač prirode (De planctu naturae, 1160–70) razvija platonističke ideje chartresijanske škole o ustroju svijeta, umjetnosti i politici. Njegova estetička teorija i koncepcija prirode, utemeljene na viđenju Boga kao graditelja svijeta, utjecale su na Dantea i na J. de Meunga, autora drugog dijela Romana o Ruži.

Citiranje:
Alan od Otoka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1329>.