TRAŽI DALJE:
STRUKE:

čestica

čestica (riječca, partikula).

1. U starijoj literaturi naziv za jezičnu jedinicu koja pripada nekoj od nepromjenljivih vrsta riječi (prilozima, prijedlozima, veznicima ili uzvicima).

2. Jezična jedinica koju je tradicionalna gramatika smatrala prilogom, ali se po svojim morfosintaktičkim i semantičkim obilježjima razlikuje od priloga, pa novije gramatike uvode posebnu vrstu nepromjenjivih riječi – čestice, npr. baš, čak, da, god, još, li, ma, ne, ni, tek, već, zar. Budući da čestice pokazuju govornikov odnos prema sadržaju izričaja i odnos sadržaja izričaja prema objektivnoj stvarnosti, nazivaju se i modalnim riječima. Čestice spojive s drugim vrstama riječi nazivaju se deiktičnim česticama, npr. nedolazak, ničiji, kadgod, negoli.

Citiranje:
čestica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13314>.