TRAŽI DALJE:
STRUKE:

četveropol

četveropol, električni sklop koji sadrži dvije ulazne i dvije izlazne priključnice za spajanje s prethodnim i sljedećim sklopom. Za svaki se četveropol matematičkim izrazima povezuju ulazne i izlazne električne veličine (električni naponi, električne struje, električni otpori, električne snage). S obzirom na svojstva, četveropoli mogu biti aktivni i pasivni, linearni i nelinearni, simetrični i nesimetrični, reverzibilni, s gubitcima i bez njih, sa šumom i bez njega i dr. Četveropol je npr. transformator, pojačalo, električni filtar i sl.

Citiranje:
četveropol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13345>.