TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Čolak, Nikola

Čolak, Nikola, hrvatski povjesničar i publicist (Janjevo, 14. IV. 1914Padova, 23. VIII. 1996). Na Filozofskom fakultetu u Gallarateu kraj Milana diplomirao 1938. filozofiju, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1943. talijanski i francuski jezik, apsolviravši istodobno povijest i klasičnu filologiju. U razdoblju od 1947. do 1954. djeluje kao nastavnik na školama, a 1954. prelazi u Historijski arhiv u Zadru, gdje ostaje do 1960., nakon čega prelazi u Institut za društvene nauke JAZU. God. 1965. zapošljava se u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu, no već 1966. prisiljen je, iz političkih razloga, napustiti Institut i otići u emigraciju, u Padovu. Objavio je veći broj radova iz dalmatinske srednjovjekovne i novovjekovne povijesti. Osobito se zanimao za gospodarsku povijest Zadra te za crkvenu povijest otoka Hvara. Glavna su mu djela Inventar rukopisne ostavštine Šime Ljubića (1956), Hrvatski pomorski regesti (XVIII. st.) – Regesti marittimi croati (Settecento) (I–II, 1985–93). U Italiji je publicirao i nekoliko knjiga političkopublicističkog značaja.

Citiranje:
Čolak, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13454>.