Črnčić, Ivan

Črnčić, Ivan (Crnčić), hrvatski povjesničar i slavist (Polje na Krku, 2. V. 1830Rim, 7. I. 1897). Studij bogoslovije završio u Gorici (Gorizia). Zaređen za svećenika 1856., a potom je nastavio studij teologije u zavodu Augustineum u Beču, gdje je doktorirao 1861. Iste je godine tajnik krčkoga biskupa Ivana Josipa Vitezića; 1862 (prema želji biskupa J. J. Strossmayera) postao kanonik crkve sv. Jeronima u Rimu, a 1863. ravnatelj Hrvatskoga zavoda sv. Jeronima i na toj dužnosti ostao do smrti. Prve znanstvene prinose poslao je iz Beča (1859–60) Zagrebačkomu katoličkom listu. Autor je mnogobrojnih monografija, studija, rasprava i članaka iz hrvatske kulturne i crkvene povijesti. Poglavito usmjeren na proučavanje crkvene i kulturne povijesti, dao je važne prinose objavljivanjem izvorne građe iz domaćih i stranih pismohrana. Posebice je proučavao glagoljaštvo Istre i Kvarnera; proučavao glagoljske epigrafske spomenike pa je među prvima pročitao i Bašćansku ploču. Glavna djela: Najstarija poviest krčkoj, osorskoj, rabskoj, senjskoj i krbavskoj biskupiji (1867), Statut Vrbanski a donekle i svega krčkog otoka (1890).

Citiranje:
Črnčić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13482>.