Ćirić, Petar

Ćirić, Petar, hrvatski kazališni redatelj i glumac srpskoga podrijetla (Vršac, Srbija, 29. VI. 1854Osijek, 30. X. 1918). Polazio je vojnu akademiju u Bečkom Novom Mjestu. Glumačku karijeru započeo je 1879. u beogradskome Narodnom pozorištu; potom je 1889–1914. vodio »Putujuće pozorište Petra Ćirića« koje je nastupalo po Hrvatskoj i BiH, gdje je 1896–1904. bilo skoro jedino stalno aktivno kazalište, napose u Sarajevu i Mostaru, da bi potom djelovalo u Varaždinu gdje je, prikazujući lakši građanski repertoar, pridonijelo afirmaciji izvedbi na hrvatskom jeziku i potiskivanju njemačkoga kazališta. Uglavnom je sam režirao, katkad i glumio, a repertoar je temeljio na kompromisu moderne europske drame, bečkog i francuskog vodvilja, operete te djela hrvatskih dramatičara (Matija Derenčin, Josip Freudenreich, Eugen Kumičić, Milan Ogrizović, Ivo Vojnović, Viktor Car Emin). Članovi ili gosti Ćirićeve družine bili su mnogi poznati hrvatski glumci (npr. Viktor Bek, Josip Maričić, Milica Mihičić, Zvonimir Rogoz), a 1907. dio njih postao je dijelom ansambla novoutemeljenoga HNK-a u Osijeku. Pisao je i novinske članke o kazališnim temama.

Citiranje:
Ćirić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13582>.