STRUKE:

abijetinska kiselina

abijetinska kiselina (lat. abies, genitiv abietis: jela), smolna kiselina, triciklički diterpen, C20H30O2, glavni sastojak kolofonija, koji se dobiva iz različitih vrsta borova. Upotrebljava se u proizvodnji lakova, tiskarskih boja i dr.

Citiranje:
abijetinska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=136>.