Ćulinović, Juraj

ilustracija
ĆULINOVIĆ, Juraj, poliptih, Majka Božja s djetetom, London, National Gallery

Ćulinović, Juraj (Giorgio Schiavone), hrvatski slikar (Skradin, 1433. ili 1436Šibenik, 6. XII. 1504). Školovanje započeo u zavičaju, potom je u Veneciji učio kod poznatoga slikara i pedagoga F. Squarcionea (1456–59). Ne podmirivši učitelju dugovanja i odnijevši sa sobom neke umjetnine, napustio je Squarcioneovu radionicu. U Zadru se javlja od 1461–62., a u Šibeniku 1463., kada se oženio Jelenom, kćerju J. Dalmatinca. O njegovu umjetničkom radu postoji malo pisanih dokumenata. Ugovor iz 1489. spominje izradbu poliptiha za šibensku katedralu, a dokument iz 1536. još jedan poliptih za istu crkvu, koji je dovršio N. Braccio iz Pise. Potpisano je pet njegovih djela: poliptih iz crkve sv. Nikole u Padovi (Nacionalna galerija u Londonu), poliptih iz crkve sv. Franje u Padovi (srednji dio u Gradskome muzeju u Berlinu; dva bočna u katedrali u Padovi), Blažena Djevica Marija s djetetom (Galerija Walters u Baltimoreu) i Portret muškarca (Muzej Jacquemart-André u Parizu). Ćulinovićevo slikarstvo karakterizira naglašena dramatika gesta i individualizirane fizionomije, često grotesknih crta, te upotreba dekorativnih elemenata poznatih iz antičke umjetnosti (festoni s voćem i cvijećem, mrtve prirode u prvom planu i dr.). Pripisuju mu se uništena freska Mrtvi Krist među anđelima u Padovi (crkva Eremita) i djela za koja se smatra da su nastala za njegova boravka u Padovi: Blažena Djevica Marija sa sv. Petrom i sv. Antunom Padovanskim (Muzej Jacquemart-André u Parizu), tri Blažene Djevice Marije s djetetom (Rijksmuseum, Amsterdam; Museo Correr, Venecija; Nacionalna galerija, London), Sv. Jerolim i sv. Aleksej u Galeriji Akademije Carrara u Bergamu, Blažena Djevica Marija s djetetom, sv. Jakovom i sv. Antunom Opatom u zbirci Vitetti u Rimu. U Hrvatskoj se za njegova djela drže slike Blažena Djevica Marija s djetetom (Galerija umjetnina u Splitu) i Blažena Djevica s djetetom na prijestolju (samostan sv. Lovre u Šibeniku).

Citiranje:
Ćulinović, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13611>.