TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dačani

ilustracija
DAČANI u borbi s carem Trajanom, detalj Konstantinova slavoluka, II. st., Rim

Dačani (lat. Daci, grč. Δαϰοί, Dakoí), narod tračke jezične skupine, srodan Getima. Njegova plemena (Anarti, Teuriski, Saci, Buri, Apuli i dr.) nastavala su uglvnom krajeve današnje Rumunjske između Dunava i Karpata. Dačani su se pretežno bavili ratarstvom i stočarstvom te rudarstvom i preradbom drva. Vladajuća klasa plemića i svećenika strogo se razlikovala od puka načinom češljanja i nošnjom. Vjera im je bila politeistička; isticao se kult Zamolksisa, boga vegetacije, vina i pijanstva. Pojedini savezi dačkih plemena ratovali su već u III. st. pr. Kr. protiv helenističkih dinasta i njihovih najamnika Kelta, Skita i Germana (Bastarna), a od kraja II. st. pr. Kr. i protiv Rimljana. U polovici I. st. pr. Kr. vladar Burebista sjedinio je većinu plemena u jednu državu i postignuo znatne vojne uspjehe u borbi protiv sarmatsko-skitskih plemena, grčkih crnomorskih kolonija i rimskih posada u Meziji. Od Augustova do Vespazijanova doba Rimljani su u nekoliko mahova ratovali protiv Dačana, koji su upadali u Panoniju. Istodobno, kolonizacijom, trgovinom i podunavskom plovidbom romanizacija je sve više zahvaćala dačke krajeve. Novo sjedinjenje Dačana proveo je kralj Decebal (87–106). Za njegove vladavine Dačani su prodrli u Meziju i time otpočeli niz ratova, koje je dovršio Trajan konačnom pobjedom nad Decebalom (koji se, opkoljen, ubio) i okupacijom njegove države, koja je tada (106) postala rimska provincija Dacia. Za Hadrijana, Dacija je razdijeljena u 2 provincije, a za Marka Aurelija u 3 distrikta. Nakon učestalih provala Markomana, Gota i Gepida, odlukom cara Aurelijana rimske su se čete i koloni povukli iz Dacije preko Dunava u tzv. Dacia ripensis, s glavnim gradom Serdicom (Sofija), a poslije Ratiarijom (Arčar) jer se Dacia mediterranea sa Serdicom odvojila. Detalji dačke nošnje, nastambe, naoružanje itd. poznati su osobito po reljefima Trajanova stupa, koji prikazuju rimsko ratovanje u Daciji 102. (→ columna traiana).

Citiranje:
Dačani. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13652>.