STRUKE:

Dahl, Robert Alan

Dahl [dα:l], Robert Alan, američki politolog (Inwood, Iowa, 17. XII. 1915Hamden, New Haven, Connecticut, 5. II. 2014). Doktorirao je 1940. na Sveučilištu Yale, gdje je bio profesor 1946–86, potom profesor emeritus. Bio je predsjednik Američkog društva za političke znanosti (APSA) 1966/67. Istraživao je tipove moći u američkom političkom sustavu, te je razvio teoriju demokratskog pluralizma. Glavna djela: Predgovor demokratskoj teoriji (A Preface to Democratic Theory, 1956), Tko vlada? (Who Governs?, 1961), Moderna politička analiza (Modern Political Analysis, 1963), Nakon revolucije? (After the Revolution?, 1970), Poliarhija (Polyarchy, 1971), Dileme pluralističke demokracije (Dilemmas of Pluralist Democracy, 1982), Demokracija i njezini kritičari (Democracy and Its Critics, 1989), O demokraciji (On Democracy, 1998), Koliko je demokratski američki ustav? (How Democratic is the American Constitution?, 2001) i O političkoj jednakosti (On Political Equality, 2006).

Citiranje:
Dahl, Robert Alan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13681>.