STRUKE:

Dahrendorf, Ralf

Dahrendorf [da:'rəndɔrf], Ralf, njemački sociolog (Hamburg, 1. V. 1929Köln, 17. VI. 2009). Profesor sociologije u Hamburgu, Tübingenu i Konstanzu (1958–69), urednik Europäischer Archiv für Soziologie i, s R. Aronom i Th. Bottomoreom, voditelj Europskog centra za sociologiju (1966–82), ravnatelj London School of Economics (1974–84) i St. Antony’s College u Oxfordu (1987–97). Član vodstva njemačkih slobodnih demokrata (FDP) 1968–74., zastupnik u Bundestagu i parlamentarni državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova (1969–70) te njemački član Komisije EZ-a (1970–74). Član uglednih nacionalnih akademija, počasni doktor mnogih sveučilišta; 1993. dobio plemićki naslov (barun). Bavio se analizom društvenih sukoba, uloga i promjena. Društvene poremećaje objašnjava nejednakostima u razdiobi moći i interesnim razlikama među skupinama, a kriterij vlasništva drži primjerenim za razumijevanje kapitalizma XIX. stoljeća. Njegova analiza klasnih sukoba u industrijskom društvu jedan je od pokušaja prevladavanja Marxove teorije socijalnih klasa. Među prvima je izveo sociološku analizu sloma realsocijalističkih sustava u Istočnoj Europi. Važnija djela: Društvene klase i klasni sukobi (Soziale Klassen und Klassenkonflikt, 1957), Homo Sociologicus (1958), Ogledi o društvenoj teoriji (Essays in the Theory of Society, 1968), Nova sloboda (Die neue Freiheit, 1975), Zakon i poredak (Law and Order, 1985), Moderni društveni sukob (The Modern Social Conflict, 1988), Razmatranja o revoluciji u Europi (Reflections on the Revolution in Europe, 1990), Nakon 1989 (After 1989, 1997), U potrazi za novim poretkom: predavanja o politici slobode u 21. stoljeću (Auf der Suche nach einer neuen Ordnung: Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert, 2003), Iskušenja neslobode: intelektualci u doba iskušenja (Versuchungen der Unfreiheit: Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung, 2006).

Citiranje:
Dahrendorf, Ralf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13688>.