TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dalmatin, Jurij

Dalmatin, Jurij, slovenski protestantski pisac i prevoditelj (Krško, oko 1547Ljubljana, 31. VIII. 1589). Pripadao naraštaju koji se školovao samo u protestantskim školama, završio bogosloviju u Tübingenu, od 1574. svećenik, uglavnom u Ljubljani. Pisao je duhovne pjesme, s teološkom i kulturnopovijesnom tematikom te sudjelovao u širenju repertoara za pedagoške potrebe, a najveće mu je djelo sveukupni prijevod Biblije na slovenski jezik (1584). U tome su se prijevodu spojili funkcionalni stilovi tradicije književnog jezika, jezika usmenog pjesništva i jezika duhovnog pjesništva u stilsko-izražajnu sintezu koja je stabilizirala slovenski književni jezik u obliku na koji se uvijek u budućnosti moglo osloniti.

Citiranje:
Dalmatin, Jurij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13750>.