Albely, Antun Ferdinand

Albely (Albelly) [a'lbeli], Antun Ferdinand, hrvatski pravni pisac (Varaždin, 22. I. 1794Požun, danas Bratislava, 1. II. 1875). Polazio gimnaziju u Varaždinu, studij započeo u Zagrebu, a doktorate prava i filozofije stekao 1823. u Pešti. Istodobno je na Kraljevskoj Akademiji znanosti u Zagrebu predavao grčki (1819–25) i bio suplent za prirodno pravo i opće javno pravo (1826–27). God. 1828. premješten u Győr, gdje predaje pravno-političke znanosti, a 1835. u Požun, gdje je nakon umirovljenja 1848. proveo ostatak života. Za slušače Pravnoga fakulteta u Zagrebu napisao udžbenik financijske znanosti Osnove opće financijalne znanosti (Rudimenta politicae universalis aerarii, rukopis, 1822., objavljeno 1996), u kojem se kritički udaljio od Sonnenfelsovih gledišta i prihvatio ideje »erarijalista«. Među prvima u nas bavio se filozofijom prava, objavivši Predznanje pravne filozofije (Philosophiae iuris praecognita, 1831). U oporuci iz 1871. ostavio svoju biblioteku (571 sv.) knjižnici Pravoslovne akademije u Zagrebu.

Citiranje:
Albely, Antun Ferdinand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1378>.