Danailov, Georgi

Danailov [danai'lof], Georgi, bugarski književnik (Sofija, 8. I. 1936). Suvremenu gradsku tematiku obrađuje na humorističan i satiričan način. Važnija djela: roman Djeca se igraju vani (Deca igrajat văn, 1970), putopis Do Chicaga i natrag – sto godina poslije (Do Čikago i nazad – sto godini po-kăsno, 1990), drame Neozbiljna komedija (Neseriozna komedija, 1979), Gospodin Balkanski (1985) i Počinak prije Raja (Počivka predi Raja, 1990).

Danailov, Georgi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13826>.