TRAŽI DALJE:
STRUKE:

datum

datum (njem. Datum, prema lat. datum: dano, predano).

1. Kalendarska oznaka dana, mjeseca i godine; nadnevak.

2. Dio isprave u kojem su sadržani podatci o vremenu i mjestu njezina sastavljanja. Iako je to nužan dio isprave, sačuvano je puno nedatiranih srednjovjekovnih povelja. Mjesto na kojem se nalazio datum u ispravi ovisilo je o običaju koji je vladao u pojedinoj kancelariji (npr. u dubrovačkim ispravama iz XIII. st. datum se nalazio na početku, a od XIV. st. na njezinu kraju). U latinskim ispravama datum se javlja s riječima actum i datum; prva se riječ vezuje uz vrijeme izvršenja pravnoga čina, a druga uz njegovo zapisivanje ili uz predaju same isprave. U takvim slučajevima uz riječ actum stoje podatci o mjestu, a uz riječ datum podatci o vremenu. Topografski podatci svode se na spomen mjesta (u dubrovačkim ispravama navode se tek od XIV. st.), a podatci o vremenu ne sadržavaju samo podatke o danu, mjesecu i godini, nego su mnogo složeniji, pa se njima bavi posebna znanost kronologija.

Citiranje:
datum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13975>.