TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dazimetar

dazimetar (grč. δασύς: gust + -metar), aparat koji pokazuje promjenu gustoće zraka. Dazimetar je zapravo vaga kojoj se na jednom kraku nalazi stakleni balon, a na drugome pomični metalni uteg. Prema Arhimedovu zakonu, svako tijelo uronjeno u tekućinu (ili u plin) prividno izgubi onoliko od svoje težine koliko teži istisnuti volumen tekućine (plina). Ako se gustoća zraka (plina) smanji, onda je balon prividno manje izgubio na težini, pa nestaje ravnoteže; krak na kojem je balon, prevagne. Pomicanjem utega uspostavlja se ponovo ravnoteža pa se tako određuje gustoća zraka.

Citiranje:
dazimetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14067>.