Alberti, Matija

Alberti, Matija, hrvatski jezikoslovac i izdavač crkvenih knjiga (Split, 1561Split, 28. VIII. 1623). U Padovi je doktorirao pravo, a nakon toga u Splitu djelovao kao odvjetnik. Angažirao se oko obrane Klisa od Turaka. Bio je u sukobu sa splitskim nadbiskupom M. de Dominisom. Bavio se problemima književnog jezika. Zauzimao se za reformu pravopisa te davao prednost čakavštini pred štokavštinom. Preveo je s latinskoga molitvenik Oficij B. Marije D. (1617).

Citiranje:
Alberti, Matija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1407>.