TRAŽI DALJE:
STRUKE:

defektologija

defektologija (lat. defectus: nedostatak + -logija), edukacijsko-rehabilitacijska znanost i rad s osobama koje imaju teškoće soc. integracije (teškoće u razvoju), kojima je izvor u oštećenjima i poremećajima organske ili psihosocijalne prirode. Obuhvaća prevenciju, dijagnosticiranje, transformaciju ponašanja osoba s teškoćama soc. integracije kao i probleme soc. okoline te evaluaciju primijenjenih postupaka. Odnosi se na osobe s mentalnom retardacijom, s oštećenjima vida i sluha, s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, na osobe s autizmom, s teškoćama u verbalno-glasovnoj komunikaciji i na osobe s poremećajima u ponašanju. Edukacijsko-rehabilitacijska znanost u Hrvatskoj polazi sa stajališta jedinstvenosti biološko-psihološko-socijalne strukture osoba s teškoćama soc. integracije pa se razvija u transdisciplinarno znanstv. područje, objedinjujući određene sadržaje znanosti kao što su biologija, sociologija, pedagogija, psihologija, fonetika, kriminologija i dr. Početci prakse u Hrvatskoj sežu u prvu pol. XIX. st., kada je Sabor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije donio zaključak o potrebi osnivanja instituta za slijepe i gluhonijeme (1843). U drugoj pol. XIX. st. počele su se osnivati prve ustanove za osobe s teškoćama soc. integracije (oštećenje vida i sluha), počeo je izlaziti prvi stručni časopis Prijatelj slijepih i gluhonijemih s naznakama početka logopedskog rada. Zakonskom regulativom počele su se sustavno i stručno tretirati osobe s poremećajima u ponašanju. Od 1930-ih raste broj posebnih ustanova (specijalnih škola i zavoda) za osobe s teškoćama soc. integracije (posljedice I. svj. rata), a od 1970-ih, pod utjecajem svj. pokreta za integraciju osoba s teškoćama u razvoju, mijenja se koncepcija rehabilitacije. Zakon o odgoju i osnovnom obrazovanju (1980) dao je u Hrvatskoj temelj za provođenje odgoja i obrazovanja te populacije zajedno s ostalima, a kada je zbog vrste i stupnja teškoća to nužno – u posebnim organizacijama. Od 1947. započelo je sustavno osposobljavanje stručnjaka pedagoga. God. 1962. u Zagrebu se osniva visokoškolska ustanova, koja 1972. postaje Fakultet za defektologiju. Fakultet mijenja naziv 1998. u Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, organizira dodiplomske i poslijediplomske studije te razvija stručni (uključujući klinički rad u Centru za rehabilitaciju Fakulteta) i znanstv. rad s toga područja. Od 1965. izlazi znanstveno-stručni časopis Defektologija, a njegov je sljednik od 1996. Revija za rehabilitacijska istraživanja.

Citiranje:
defektologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14187>.