TRAŽI DALJE:
STRUKE:

deficit

deficit (njem. Defizit < franc. déficit, prema lat. deficit: nedostaje), negativna razlika između dviju veličina koje se uspoređuju; nedostatak, manjak, gubitak. Obično označava mjeru neravnoteže određenih prihoda i rashoda. U ekonomiji se najčešće govori o dva deficita: proračunskom i deficitu u bilanci plaćanja. Proračunski deficit nastaje kada su proračunski prihodi manji od proračunskih rashoda. To je opći proračunski deficit, koji se podmiruje financiranjem iz raznih izvora, domaćih i stranih. Podmirivanje negativne razlike između proračunskih prihoda i rashoda naziva se deficitarnim financiranjem ili financiranjem iz proračunskoga deficita. Deficitarnim financiranjem nastaje državni ili javni dug. Postoje također i druge mjere neravnoteže između pojedinih dijelova državnih prihoda i rashoda, pa i različiti deficiti (tekući, primarni, operativni deficit države itd.). Razlikuju se također planirani deficit i ostvareni deficit koji na kraju razdoblja može biti veći ili manji od deficita planiranoga za to razdoblje.

U međunarodnim ekonomskim odnosima neke zemlje osobito je važan deficit bilance plaćanja ili višak rashodnih stavki bilance plaćanja nad prihodnim stavkama. To je opći deficit bilance plaćanja, koji se podmiruje zaduživanjem na strani kapitalnog računa bilance plaćanja, uglavnom kumuliranjem vanjskoga duga ili smanjivanjem međunarodnih rezervi. Naravno, i dijelovi bilance plaćanja također mogu biti u deficitu, pa se tako razlikuju deficit računa roba, deficit računa usluga, deficit vanjskotrgovinske bilance (ili vanjskotrgovački deficit, višak uvoza roba i usluga nad izvozom roba i usluga), deficit na tekućem računu bilance plaćanja te deficit na kapitalnom računu bilance plaćanja.

Deficit je stanje neravnoteže koje može imati štetne posljedice u prvom redu zbog gomilanja javnog i vanjskog duga. Proračunski deficit i deficit bilance plaćanja povezani su knjigovodstvenim identitetom preko jaza između investicija i štednje, a to znači da često proračunski deficit može uzrokovati i deficit u bilanci plaćanja. Zbog toga vlade često poduzimaju mjere ekonomske politike kako bi smanjile ili potpuno uklonile deficite. Pri smanjivanju i uklanjanju proračunskog deficita uglavnom se primjenjuju restriktivnije mjere fiskalne politike (→ fiskalna politika), a pri smanjivanju i eliminiranju deficita bilance plaćanja primjenjuje se tečajna politika, politika poticanja izvoza i druge politike za uravnoteženje bilance plaćanja.

Suprotno od deficita je suficit, višak, dobitak.

Citiranje:
deficit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14195>.