STRUKE:

De Filippo, Eduardo

De Filippo [~ fili'p:o], Eduardo, talijanski književnik, kazališni redatelj i glumac (Napulj, 24. V. 1900Rim, 31. X. 1984). Zarana kao glumac nastupao s bratom i sestrom, a 1932. osnovali su svoju družinu »Teatro umoristico«, koja je djelovala do bratova odlaska 1945. Potom osniva vlastitu glumačku družinu. Piše komedije Božić u kući Cupiellovih (Natale in casa Cupiello, 1931), Uvijek mu recite da (Ditegli sempre sὶ, 1943), Milijunaški Napulj (Napoli milionaria, 1945), Te utvare (Questi fantasmi, 1946), Filumena Marturano (1946), Moja obitelj (Mia famiglia, 1955), Subota, nedjelja i ponedjeljak (Sabato, domenica e lunedὶ, 1961), Umijeće komedije (L’arte della commedia, 1965), u čijim kazališnim izvedbama i glumi. Služi se napuljskom dijalektalnom tradicijom, koju oživljuje suvremenim problemima. Surađivao 1930-ih s L. Pirandellom, od kojega je preuzimao teme potrage za identitetom, ludila i odnosa pojedinca i društva. Glumio u filmu V. De Sice Napuljsko zlato (L’oro di Napoli) i u neorealističkom je ključu preradio za film vlastite tekstove npr. Milijunaški Napulj (1950) i Filumena Marturano (1951).

Citiranje:
De Filippo, Eduardo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14197>.