STRUKE:

Degan, Vladimir Đuro

Degan, Vladimir Đuro, hrvatski pravnik (Bosanski Brod, 2. VII. 1935Zagreb, 27. III. 2022). Pravo završio u Sarajevu 1957., doktorirao 1963. na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Usavršavao se na Haškoj akademiji za međunarodno pravo. Profesor usporednih političkih sistema i međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1969–81) i međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci (od 1981); profesor emeritus Sveučilišta u Rijeci. Član Instituta za međunarodno pravo u Hagu od 1983. Upravitelj (1985–97) i voditelj (1997–2021) Jadranskog zavoda HAZU (do 1992. Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva HAZU) u Zagrebu. Član suradnik HAZU od 1990. Dobitnik Državne nagrade za znanost za životno djelo (2012). Glavna djela: Tumačenje ugovora u međunarodnom pravu (L’Interpretation des accords en droit international, 1963), Pravičnost i međunarodno pravo (L’Équité et le droit international, 1970), Međunarodno pravo mora i izvori međunarodnog prava (1989), Izvori međunarodnog prava (The Sources of International Law, 1997), Međunarodno pravo (2000), Međunarodno kazneno pravo (koautor, 2005), Međunarodno i transnacionalno krivično pravo (koautor, 2011).

Citiranje:
Degan, Vladimir Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14214>.