TRAŽI DALJE:
STRUKE:

deka-

deka- (od grč. δέϰα: deset) (znak da), predmetak za tvorbu naziva decimalnog višekratnika mjernih jedinica, znači 10 (npr. dekagram je naziv za 10 grama, tj. dag = 10 g = 10–2 kg).

Citiranje:
deka-. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14263>.