TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dekada

dekada (grč. δεϰάς, genitiv δεϰάδος: desetorica, desetica).

1. Skupina od deset; razdoblje od 10 uzastopnih dana, tjedana, mjeseci ili godina. U francuskom republikanskom kalendaru iz 1789 (décade) tjedan od 10 dana koji je zamijenio sedmicu. – Dio djela koje ima deset knjiga (npr. djela Tita Livija).

2. Posebna brojčana jedinica frekvencijskog intervala Δ dviju frekvencija, određenoga dekadskim logaritmom njihova omjera, tj. Δ = lg (f2/f1) dekada.

Citiranje:
dekada. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14265>.