Albini, Franco

Albini [~bi'~], Franco, talijanski arhitekt, urbanist i dizajner (Robbiate, Como, 17. X. 1905Milano, 1. XI. 1977). Pripadao skupini arhitekata racionalističkoga smjera koji su se 1930-ih okupili oko časopisa Casabella u Milanu na projektima stambenih građevina i naselja te na oblikovanju namještaja. Nakon II. svjetskog rata radio prostorne planove, urbanistički plan Milana, 1946., regionalni plan pokrajine Reggio Emilia, 1947–48. Svoj racionalistički pristup projektima usklađuje s povijesnim kontekstom koristeći se u izvedbi tradicionalnim materijalima (zgrada Rifugio Pirovano u Cerviniji, 1949–51; zgrada INA-e u Parmi, 1950; robna kuća Rinascente u Rimu, 1957–61). Sintezu suvremenih materijala i lokalne građe uspješno ostvaruje u realizacijama stambenih naselja u Aosti (1968–71), Parmi (1965–70) i Genovi (1969–74). Međunarodna priznanja stekao je projektima muzejskih prostora (rekonstrukcije genoveških palača Bianco, 1950–51., i Rosso, 1951–62., u muzeje).

Citiranje:
Albini, Franco. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1427>.