STRUKE:

abjuracija

abjuracija (latinski abiuratio: odreknuće), svečano odricanje pod prisegom. U Katoličkoj crkvi od srednjega vijeka formalno odricanje od apostazije, hereze, shizme. U hrvatskoj povijesti spominje se npr. abjuracija svećenika Vuka (organizatora protureformnog pokreta) u Splitu 1075., te abjuracija bosanskih krstjana na Bilinu polju 1203; u francuskoj povijesti abjuracija Henrika IV., prije vođe hugenota, u St. Denisu 1593. Između 1701. i 1859. u Engleskoj su javni službenici morali polagati abjuraciju (oath of abjuration) kojom su poricali dinastiji Stuart prava na englesku krunu.

abjuracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=143>.