TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Delski savez

Delski savez (također Delsko-atički savez), obrambeni savez sklopljen 478. pr. Kr., nakon grčko-perzijskih ratova, kako bi se spriječio mogući ponovni napadaj Perzijanaca na Grčku. Na čelu Saveza bila je Atena, a drugi su članovi u načelu imali ista prava kao ona. Središte Saveza bilo je na otoku Delu. Savez je obuhvaćao osobito otoke i primorske gradove oko Egejskoga mora, ali je u njemu bila i Sparta; drugi gradovi i pokrajine pristupali su mu povremeno (Arg, Megarida, Tesalija). U Savezu je ubrzo došlo do trvenja, jer je Atena, težeći za hegemonijom, svoju zbiljsku prevlast zloupotrebljavala na štetu drugih članova. Izbile su suprotnosti između Atene i Sparte, pa se Savez raspao u Peloponeskom ratu. U novom je obliku obnovljen (od 378. do 377. pr. Kr.) kako bi spriječio agresivne namjere Sparte. I tomu savezu, koji je imao oko 70 članica, bila je na čelu Atena. Cilj je Saveza bio postignut, jer su Spartanci u dvjema pomorskim bitkama (Naks 376. pr. Kr. i Leukada 375. pr. Kr.) bili pobijeđeni. Savez se održao do bitke kraj Heroneje, u kojoj je Filip II. Makedonski 338. pr. Kr. pobijedio udružene Atenjane i Tebance i nametnuo se za gospodara Grcima. Ta su dva saveza prvi pokušaj sjedinjavanja grčkih polisâ u jednu organiziranu cjelinu.

Citiranje:
Delski savez. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14432>.