STRUKE:

deltaične taložine

deltaične taložine (prema delta), različiti tipovi koso uslojenih pijesaka, glinovita materijala i silta (→ glinovite stijene), a ponegdje i konglomerati taloženi tijekom ekstremno visokih poplava. Nastaju na jezerskim ili morskim ušćima rijeka.

Citiranje:
deltaične taložine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14437>.