TRAŽI DALJE:
STRUKE:

demarkativan

demarkativan (franc. démarcatif), u lingvistici, koji je svojstven jezičnim elementima što označuju granicu među jezičnim jedinicama. Demarkativni mogu biti fonemi, koji mogu stajati samo na kraju riječi, te tako označuju njezin kraj (npr. u starogrčkome od suglasnika na kraju riječi mogu stajati samo n, r i s), suprasegmentalna obilježja (npr. u hrvatskome silazni naglasci mogu stajati samo na prvom slogu u riječi, te tako obilježuju početak riječi), pojedine riječi (npr. u japanskome upitna riječ ka obvezno dolazi na kraju rečenice), intonacija, itd.

Citiranje:
demarkativan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14464>.