demografske tablice

demografske tablice, tablični prikaz brojeva grupiranih prema životnoj dobi (npr. broj rođenih, umrlih, ekonomski aktivnih itd.); temelje se na vjerojatnostima a posteriori demografskih događaja. Među demografskim tablicama najprije su konstruirane tablice mortaliteta (smrtnosti; prve je izradio 1662. J. Graunt za stanovništvo Londona), dok su tablice fertiliteta sastavljene tek u početku XX. st. Tablice mortaliteta sastoje se od niza specifičnih stopa mortaliteta po dobi, odnosno vjerojatnosti umiranja izračunanih po pojedinim godinama starosti, a tablice fertiliteta od niza specifičnih stopa fertiliteta, odnosno broja živorođene djece grupirane prema starosti majke u vrijeme rađanja.

Citiranje:
demografske tablice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14513>.