TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dendrometrija

dendrometrija (dendro- + -metrija), znanost o utvrđivanju kubnog sadržaja stojećih (dubećih) stabala, trupaca, deblovine, granjevine i panjevine. Temelji dendrometrije postavljeni su sred. XVIII. st. u Francuskoj i Njemačkoj. Dendrometrija utvrđuje i prirast pojedinog stabla i cijele šume mjerenjem dimenzija u pojedinim vremenskim razmacima, zatim dob stabala i bonitet.

Citiranje:
dendrometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14558>.