Dent, Edward Joseph

Dent, Edward Joseph, engleski muzikolog, pedagog i kritičar (Ribston, Yorkshire, 16. VII. 1876London, 22. VIII. 1958). Radio na operi i populariziranju toga žanra u Engleskoj. Eminentni znanstvenik, bio je profesor glazbe na Sveučilištu u Cambridgeu 1926–41; godine 1922–38. i 1945. bio je predsjednik Međunarodnoga društva za suvremenu glazbu, a 1931–49. i predsjednik Međunarodnoga muzikološkog društva.

Dent, Edward Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14588>.