TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent [alkatε'l lysε'nt], francuska telekomunikacijska kompanija nastala 2006. spajanjem francuske telekomunikacijske kompanije Alcatel i američke telekomunikacijske kompanije Lucent Technologies. Alcatel je bio osnovan 1898. kao Compagnie générale d’électricité; od 1991. djelovao pod imenom Alcatel Alsthom SA. Lucent je osnovan 1996. izdvajanjem AT&T Technologies, nekadašnje podružnice za telekomunikacijsku opremu korporacije AT&T, u samostalnu kompaniju. Alcatel-Lucent je bio jedna od vodećih svjetskih kompanija na području telekomunikacija (oprema, sustavi, usluge) i sa značajnom ulogom na području energetike i transporta; držao je više od 29 000 patenata. Većina aktivnosti odvijala se u Europi, sa stalnim razvojem djelatnosti u ostalim područjima svijeta, a djelovao je u ukupno 130 država. U 2014. s približno 52 600 zaposlenih ostvario je prihod od 13,2 milijardi eura. Godine 2015. kompaniju je kupila finska Nokia, te od 2016. posluje kao njezin dio.

Citiranje:
Alcatel-Lucent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1463>.