STRUKE:

Alciati, Giovanni Andrea

Alciati (Alciato) [alča:'ti; alča:'to], Giovanni Andrea (latinizirano Andreas Alciatus), talijanski pravnik i pisac (Alzate kraj Coma, 8. V. 1492Pavia, 12. I. 1550). Studirao pravo u Paviji i Bologni, predavao u Avignonu, Bourgesu, Paviji, Bologni i Ferrari. Jedan od najznačajnijih predstavnika humanističke pravne škole koja je u tumačenju (rimskih) pravnih izvora zastupala filološku i povijesnu metodu, povezujući temeljito poznavanje klas. jezika i kulture s pravom; utemeljitelj povijesne škole prava. Djelom Emblemata (1531), u kojem je kombinirano alegorijski lik. prikaz i pjesmu s moralnom poukom, utemeljio novu književnu vrstu. Bavio se epigrafijom. Dopisivao se s Budéom i Erazmom Roterdamskim. Važnija djela: Bilješke uz tri posljednje knjige Justinijanova Kodeksa (Annotationes in tres posteriores libros Codicis Iustiniani, 1515), O značenju riječi (De verborum significatione, 1530) i druga. Sabrana djela (Opera omnia, 1546).

Citiranje:
Alciati, Giovanni Andrea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1468>.