STRUKE:

destilirana voda

destilirana voda (od lat. destillare: kapati), voda dobivena jednokratnom ili višekratnom destilacijom, tj. isparivanjem i ukapljivanjem vodene pare, čime se voda oslobađa otopljenih plinova i otopljenih ili suspendiranih čvrstih tvari. Upotrebljava se u farmaciji, medicini i kemiji kao otapalo te u tehničke svrhe. U novije doba destiliranu vodu sve više zamjenjuje kemijski čista voda dobivena pročišćavanjem s pomoću izmjenjivača iona.

Citiranje:
destilirana voda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14785>.