Dešković, Branislav

ilustracija
DEŠKOVIĆ, Branislav, Pas na tragu

Dešković, Branislav, hrvatski kipar (Pučišća, 11. III. 1883Zagreb, 21. VIII. 1939). Umjetničku akademiju polazio u Veneciji (1903–05). Nakon kraćeg boravka u Beču otišao 1907. u Pariz, gdje je redovito izlagao na »Salonu«. Narušeno zdravlje nakon rata i boemskoga života dovelo ga je do živčane i umne poremećenosti; od 1921. živio je u Splitu. Najraniji radovi pod utjecajem su talijanskoga verizma (portret kipara A. dal Zotta). Pod utjecajem Rodinovih skulptura približio se impresionizmu, ali sa secesijskim značajkama (portret O. Tartaglie). Na njegovo formiranje kao najizrazitijeg animalista u novijoj hrvatskoj skulpturi odsudno je utjecao ruski kipar P. P. Trubeckoj. Modelirao je lovačke pse i konje u karakterističnim i trenutačno fiksiranim pokretima (Pas koji se češe; Pas na tragu; Irski seter; Bosanac uz konja; Odmor). U razdoblju bolesti vratio se impresionizmu (Pijanac; Pas koji se šulja).

Citiranje:
Dešković, Branislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14796>.