STRUKE:

Devidé-Nedela, Donata

Devidé-Nedela, Donata, hrvatska geologinja (Ludbreg, 19. VIII. 1911Zagreb, 4. IV. 1996). Diplomirala je u Zagrebu. Kao nastavnica geološkoga kartiranja zagrebačkoga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta promicala je moderne metode u terenskim istraživanjima. Objavila radove o biostratigrafiji krede naših krajeva. Samostalno i u suautorstvu izradila je više geoloških karata s tumačima.

Citiranje:
Devidé-Nedela, Donata. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14875>.