Diabaté, Massa Makan

Diabaté [d·jabatẹ'], Massa Makan, malijski književnik francuskoga izraza (Kita, 1938Bamako, 27. I. 1988). Skupljao pučku usmenu baštinu: Janjon i druge narodne pjesme Malija (Janjon et autres chants populaires du Mali, 1970); i u proznom radu nadahnjuje se tom predajom. Glavno mu je djelo romaneskna trilogija Poručnik iz Koute (Le Lieutenant de Kouta, 1979), Frizer iz Koute (Le Coiffeur de Kouta, 1980) i Mesar iz Koute (Le Boucher de Kouta, 1982). Poznat mu je i roman Kao osinji ubod (Comme une pigûre de guêpe, 1980).

Citiranje:
Diabaté, Massa Makan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14940>.