TRAŽI DALJE:
STRUKE:

didaktika

didaktika (grč. δıδαϰτıϰὴ τέχνη: vještina podučavanja), grana pedagogije koja teorijski i iskustveno prikuplja spoznaje o škol. nastavi i učenju. Osnivačima didaktike drže se W. Ratke i J. A. Komenský. Definira se kao teorija obrazovanja općenito, neovisno o mjestu obrazovnoga procesa, ili kao teorija obrazovanja u nastavi, kao najorganiziranijem i najsustavnijem susretu onih koji uče, poučavaju, i izvora – medija kao potpore tom procesu. Izvorište je ukupne pedagogije, a ne samo njezin dio, u kojoj nastava ima središnje mjesto. Didaktika je dio škol. pedagogije, a škol. pedagogija dio sustava pedagogije. Kao teorija nastave, bavi se pitanjem svrhe i zadataka nastave koje vidi u obrazovnim (stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti) i odgojnim ciljevima (afirmativnim; razvijanje interesa, afirmacija racionalnih stavova, poticanje korisnih potreba). Ostvarenje ciljeva povezuje s visoko djelotvornom organizacijom ukupne nastave kao i njezinih vremenskih odsječaka (škol. godina, mjesec, dan, nastavni sat ili neko vrijeme planirano projektom i slobodnijim ustrojem nastave) i nastavno-predmetnih sadržaja, tematskih i nastavnih jedinica. Didaktika istražuje djelotvornost nastave formulirajući didaktička načela kao svojevrsnu zakonitost utemeljenu na logičkoj vezi »kad–ako–onda«, traga za uspješnim načinima ostvarivanja ciljeva s pomoću provjerenih nastavnih metoda, prilagođava nastavu veličini obrazovnih skupina (i obratno), promišlja tijek nastave i artikulira ga spram logike spoznajnoga procesa i procesa učenja, primjenjuje i razvija sustav praćenja, ocjenjivanja i vrjednovanja učinaka nastave, primjenjuje znanstv. metodologiju radi razvoja i utjecaja na nastavnu praksu. Između didaktike, kao opće teorije obrazovanja, i obrazovno-nastavne prakse stoje metodike pojedinih škol. predmeta, koje se često nazivaju specijalnim didaktikama, jer se njihova posebnost ogleda u primjeni didaktičke teorije na nastavne predmete. Suvremena didaktika sadrži didaktički srodne sadržaje (teorija kurikuluma) jer se bavi intencijama (ciljevi), sadržajima, strategijama, medijima i vrjednovanjem.

Citiranje:
didaktika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14982>.