TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dieni

dieni (di- + -en, sufiks za ugljikovodike s dvostrukom vezom), nezasićeni alifatski ugljikovodici s dvije dvostruke veze u molekuli, opće formule CnH2n–2. S obzirom na položaj dvostrukih veza u molekuli razlikuju se kumulirani dieni, u kojima se dvostruke veze nalaze jedna do druge (npr. propadien ili alen, H2C = C = CH2), konjugirani dieni, u kojima su one odvojene jednom jednostrukom vezom, te nekonjugirani dieni, u kojima su dvostruke veze odvojene s više jednostrukih veza. Kumulirani i nekonjugirani dieni po kemijskim se svojstvima gotovo ne razlikuju od jednostavnih alkena, a tehnički su važni konjugirani dieni (butadien, H2C = CH – CH= CH2, izopren, H2 C= C(CH3) – CH = CH2 i dr.) zbog mogućnosti polimerizacije i proizvodnje sintetskog kaučuka i polimernih materijala, zatim radi dienske sinteze (→ diels, otto) i drugih važnih reakcija.

Citiranje:
dieni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15010>.