STRUKE:

Dieudonné, Jean

Dieudonné [djødɔnẹ'], Jean, francuski matematičar (Lille, 1. VII. 1906Pariz, 29. XI. 1992). Doktorirao (1931) na École normale supérieure u Parizu. Bio profesor na sveučilištima u Nancyju (1937–46. i 1948–52), São Paulu (1946–47), Michiganu (1952–53), Chicagu (1953–59), Bures-sur-Yvetteu (kraj Pariza) (1959–64) i Nici (1964–70). Svestran matematičar s važnim doprinosima, posebno u teoriji topoloških vektorskih prostora, funkcionalnoj analizi, teoriji grupa, algebri i algebarskoj geometriji. Jedan od osnivača grupe francuskih matematičara Nicolas Bourbaki. Autor je sveučilišnoga udžbenika Geometrija klasičnih grupa (La Géométrie des groupes classiques, 1955), te više uvodnih i preglednih djela npr. Linearna algebra i elementarna geometrija (Algèbre linéaire et géométrie élémentaire, 1964), Tečaj algebarske geometrije (Cours de géométrie algébrique, 1974), U čast ljudskog duha: matematika danas (Pour l’honneur de l’esprit humain: les mathématiques aujourd’hui, 1987). Pridonio je povijesti matematike djelima Povijest funkcionalne analize (History of Functional Analysis, 1981), Povijest algebarske i diferencijalne topologije, 1900–1960 (A History of Algebraic and Differential Topology, 1900–1960, 1989) i dr. Bio je član francuske Akademije znanosti (od 1968).

Citiranje:
Dieudonné, Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15024>.