STRUKE:

difuzionizam

difuzionizam (prema difuzija), antropološko teorijsko naučavanje prema kojem su sva kulturna obilježja nastala u jednom ili nekoliko kulturnih središta, odakle su se difuzijom širila u druga područja. Difuzionizam se pojavio potkraj XIX. st. Britanski difuzionisti Grafton Elliot Smith i William J. Perry smatrali su da sva glavna obilježja suvremene civilizacije potječu iz starog Egipta. Njemački etnolozi Leo Frobenius i Fritz Grabner razvili su teoriju »kulturnih krugova«, prema kojoj su se čvrsto povezani sklopovi kulturnih elemenata širili selidbom pojedinaca i preuzimali kao cjelina iz ograničenoga broja kulturnih središta. Premda su u suvremenoj antropologiji ta ekstremna mišljenja odbačena, difuzija ili širenje ideja ili elemenata materijalne kulture smatra se jednim od bitnih uzroka kulturnih promjena.

difuzionizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15050>.