STRUKE:

aleatorni ugovori

aleatorni ugovori ili ugovori na sreću (lat. aleatorius: koji se odnosi na kocku, kockarski, od alea: kocka), vrsta dvostrano obvezujućih ugovora u kojima korist za jednog ili za oba ugovaratelja ovisi o nekom budućem neizvjesnom događaju (npr. oklade, ugovori o osiguranju i drugo).

Citiranje:
aleatorni ugovori. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1506>.