STRUKE:

digitalno računalo

digitalno računalo, pomagalo ili stroj za računanje koji, za razliku od analognog računala, obrađuje diskretna stanja veličina prikazana brojkama; također numeričko računalo. Prva su digitalna računala bile različite računaljke, a među njima je najpoznatiji bio abak, koji se u raznim izvedbama zadržao u uporabi u Kini, Japanu, Rusiji i drugdje.

Digitalno računalo može biti mehanički, pneumatski, električni ili elektronički uređaj. Prvo je automatizirano mehaničko digitalno računalo konstruirao Charles Babbage u prvoj polovici XIX. stoljeća. U mehaničkom računalu (tzv. računski stroj) brojčani su se podatci prikazivali u obliku mehaničkih pomaka, a računanje se provodilo s pomoću posebnih mehanizama. Prvo elektroničko računalo bio je eniac, konstruiran 1944., a od njega su se razvila suvremena digitalna elektronička računala, u kojima se podatci obrađuju u obliku električnih impulsa, a računa se na osnovi zakona matematičke logike. (→ računalo; elektroničko računalo)

Citiranje:
digitalno računalo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15061>.