Dijaković, Jurica

Dijaković, Jurica, hrvatski glumac (Jastrebarsko, 9. IV. 1920Zagreb, 20. VIII. 1993). Završio Glumačku školu u Zagrebu (1946). Angažiran u Osijeku (1947–49) pa u Beogradu, a 1952–83. bio član zagrebačkoga HNK-a. S podjednakim uspjehom glumio likove iz domaćega i stranoga, klasičnoga i suvremenog repertoara. Uloge: Otelo i Hamlet (W. Shakespeare), Egmont (J. W. Goethe), Osip (N. V. Gogolj, Revizor), Beljajev (I. S. Turgenjev, Mjesec dana na selu), R. Dudgeon (G. B. Shaw, Đavolov učenik), Sam (H. Pinter, Povratak), Maro (M. Držić, Dundo Maroje), Križovec (M. Krleža, U agoniji), Klanfar (Krleža, Leda), Don Jere (R. Marinković, Glorija). Glumio i u filmovima (B. Belan, Koncert, 1954; B. Marjanović, Opsada, 1956) te surađivao u radijskome i televizijskome dramskom programu.

Citiranje:
Dijaković, Jurica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15092>.