Dilov, Ljuben

Dilov [di'lof], Ljuben, bugarski književnik (Červen Brjag, 25. XII. 1927Sofija, 10. VI. 2008). Diplomirao na Filološkom fakultetu u Sofiji 1954. Istaknuo se kao autor novela i romana koji pripadaju žanru fantastike: Čovjek, koji traži (Čovekăt, kojto tărsi, 1964), Ikarov put (Pătjat na Ikar, 1974), Paradoks zrcala (Paradoksăt na ogledaloto, 1976), Žestoki eksperiment (Žestokijăt eksperiment, 1985).

Dilov, Ljuben. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15176>.