Diminić, Josip

ilustracija
DIMINIĆ, Josip, Dodiri

Diminić, Josip, hrvatski kipar i grafičar (Sveti Lovreč kraj Labina, 17. VI. 1937Labin, 17. V. 2019). Slikarstvo završio na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1963 (M. Tartaglia). Profesor kiparstva na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. U drvu, kamenu, bronci i obojenoj plastici u početku oblikuje stiliziranu asocijativnu, često erotičnu skulpturu (Mirtin kip, 1970; Torzo, 1974). Od 1980. priklanja se figuraciji i radi keramoskulpture tematski vezane uz ptice, često antropomorfnih oblika (Kljunasta, 1984; Moj čovjek, 1992). Izveo je spomenike i parkovne skulpture u Labinu, Rijeci, Karlovcu i dr. Objavio više grafičkih mapa (Groti duša zrije, Poreč 1993). Suosnivač mnogih hrvatskih likovnih manifestacija i izložaba (Mediteranski kiparski simpozij u Labinu, 1969; Međunarodna kiparska škola u Vrsaru, 1991).

Citiranje:
Diminić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15195>.