TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Aleksandar V.

Aleksandar V. (pravo ime Petros Philargis ili Petar Kandijski), protupapa od 1409. do 1410 (Kandija na Kreti, oko 1340Bologna, 4. V. 1410). Franjevac, poznat kao učenjak i diplomat. Na saboru u Pisi (1409), koji je htio uspostaviti crkveno jedinstvo, svrgnuti su Grgur XII. i protupapa Benedikt XIII., a izabran je Aleksandar V. kao protupapa. Njegovim izborom nije dokončan Veliki zapadni raskol.

Citiranje:
Aleksandar V.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1522>.