TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dinar

dinar, novčana jedinica u više država (Alžir, Bahrein, Irak, Jordan, Kuvajt, Libija, Srbija, Sudan i Tunis; u Makedoniji denar). Kao privremeni novac u optjecaju ga je imala i Republika Hrvatska, u razdoblju od monetarnog osamostaljenja iz bivše SFRJ (23. prosinca 1991) do prijelaza na kunu kao novu nacionalnu monetu (30. svibnja 1994). Dolazi od latinske riječi denarius kao oznake za rimski srebrni novac (od 269. pr. Kr.), poslije i za manje vrijedan novac. Denarius je u VIII. st. pod Karolinzima naziv za 240. dio funte srebra. Javlja se zatim u francuskim krajevima kao denier, u talijanskim kao denaro, dok se u arapskim, a osobito istočnim krajevima, transformirao u dinar (tako je prozvan zlatni arapski novac s kraja VII. st.). U nekim slavenskim jezicima novac se naziva denar. U XII. st. kuju se i kolaju u Hrvatskoj različiti denarii, zatim u Srbiji dinari, koji onamo dolaze od početka XIV. st., osobito iz dubrovačke kovnice. Dinar je bio službena valuta i u Jugoslaviji.

Citiranje:
dinar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15231>.