Dinis da Cruz e Silva, António

Dinis da Cruz e Silva [dini'š dɐ krus i si'lvɐ], António, portugalski pjesnik (Lisabon, 4. VII. 1731Rio de Janeiro, 5. X. 1799). Kao sudac posljednja dva desetljeća života proveo u Brazilu. Utemeljio književno društvo Arcádia Lusitana, s kojim je odvojio portugalsko pjesništvo od španjolskoga utjecaja. Pisao spjevove, komedije, napisao više od 300 soneta te niz ekloga, elegija, kancona i epigrama. Sabrana djela pod naslovom Pjesništvo Antonija Dinisa (Poesias de António Dinis da Cruz e Silva) izlazila su posmrtno od 1807. do 1833.

Citiranje:
Dinis da Cruz e Silva, António. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15249>.